Voorlichting: ‘Je geld of je leven’

De abstractie van ‘plastic’ geld, reclames die invloed uitoefenen op bestedingen van jongeren en de overheid die steeds vaker financiële beslissingen overlaat aan jongeren. Veel jongeren lopen het risico om in financiële problemen te geraken. Sommigen hebben al financiële problemen. Voor deze groepen jongeren is nu de voorlichting ‘Je geld of je leven’ ontwikkeld.

 

Financiële educatie wordt steeds belangrijker
Onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen die in hun jeugd hebben geleerd verstandig om te gaan met geld, later een kleinere kans hebben om in financiële problemen te komen.

 

Naar aanleiding van het succes van vorig jaar is besloten dat ik ook in 2015 weer voorlichtingen mag aanbieden op middelbare scholen binnen de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Leiden.

 

Leerdoelen
‘Je geld of je leven’ neemt leerlingen actief mee in verschillende financiële zaken. Het onderwerp financiën wordt op een toegankelijke manier bespreekbaar gemaakt en leerlingen krijgen de ruimte om hun inzichten te delen en te toetsen aan de werkelijkheid. Leerdoelen tijdens deze voorlichting zijn:

 

De voorlichting betreft een interactieve les voor het VMBO en voor HAVO/VWO en kan op elk moment in het schooljaar worden gegeven. Het sluit goed aan binnen verschillende vakken zoals economie en maatschappijleer.

 

Duur van de les: 1 lesuur
Kosten: 100% gesubsidieerd

 

Wil je deze voorlichting ook op jouw school maar valt je school buiten de bovengenoemde gemeenten? Neem dan contact met mij op.